- RASPORED -

Grupa A

13. april
14. april
15. april
16. april
17. april
11 - 15h
/
Ognjen Ugljenović - Kritičko mišljenje
Marija Milanović i Trajko Krstić - Prezentacione veštine
Milica Stanković i Milan Ristovski - Emocionalna inteligencija
Ermin Mujanović - Razrešavanje konflikata
15 - 16h
pauza
16 - 20h
Yettel: CV - tips and tricks, Employer Branding
Seid Korać - Timski rad
Florence healthcare - What is it like working in a startup, Prvi posao i razvoj karijere unutar kompanije, Kako izabrati pravu kompaniju nakon fakulteta, Uvod u Agile i Scrum
Nikola Jovanović i Mina Milić - Team Dream for Dream Team
Simona Šutić i Uroš Savurdić - Nenasilna komunikacija
11 - 15h
15 - 16h
16 - 20h
13. april
/
pauza
Yettel: CV - tips and tricks, Employer Branding
14. april
Ognjen Ugljenović - Kritičko mišljenje
pauza
Seid Korać - Timski rad
15. april
Marija Milanović i Trajko Krstić - Prezentacione veštine
pauza
Florence healthcare - What is it like working in a startup, Prvi posao i razvoj karijere unutar kompanije, Kako izabrati pravu kompaniju nakon fakulteta, Uvod u Agile i Scrum
16. april
Milica Stanković o Milan Ristovski - Emocionalna inteligencija
pauza
Nikola Jovanović i Mina Milić - Team Dream for Dream Team
17. april
Ermin Mujanović - Razrešavanje konflikata
pauza
Simona Šutić i Uroš Savurdić - Nenasilna komunikacija

Grupa B

13. april
14. april
15. april
16. april
17. april
11 - 15h
Yettel: CV - tips and tricks, Employer Branding
Seid Korać - Timski rad
Florence healthcare - What is it like working in a startup, Prvi posao i razvoj karijere unutar kompanije, Kako izabrati pravu kompaniju nakon fakulteta, Uvod u Agile i Scrum
Nikola Jovanović i Mina Milić - Team Dream for Dream Team
Simona Šutić i Uroš Savurdić - Nenasilna komunikacija
15 - 16h
pauza
16 - 20h
/
Ognjen Ugljenović - Kritičko mišljenje
Marija Milanović i Trajko Krstić - Prezentacione veštine
Milica Stanković i Milan Ristovski - Emocionalna inteligencija
Ermin Mujanović - Razrešavanje konflikata
11 - 15h
15 - 16h
16 - 20h
13. april
Yettel: CV - tips and tricks, Employer Branding
pauza
/
14. april
Seid Korać - Timski rad
pauza
Ognjen Ugljenović - Kritičko mišljenje
15. april
Florence healthcare - What is it like working in a startup, Prvi posao i razvoj karijere unutar kompanije, Kako izabrati pravu kompaniju nakon fakulteta, Uvod u Agile i Scrum
pauza
Marija Milanović i Trajko Krstić - Prezentacione veštine
16. april
Nikola Jovanović i Mina Milić - Team Dream for Dream Team
pauza
Milica Stanković o Milan Ristovski - Emocionalna inteligencija
17. april
Simona Šutić i Uroš Savurdić - Nenasilna komunikacija
pauza
Ermin Mujanović - Razrešavanje konflikata