Prijavi se na SSA 2022!

Prijave za SSA 2022 su zatvorene! Naknadne prijave se neće uzimati u obzir!

NAPOMENA: 50 izabranih učesnika će trebati da prilože svoje CV-eve kako bi njihove prijave bile potpune*. Više informacija o tome dobićete nakon završetka prijava.

Prijave za SSA '22 su zatvorene!