Organizacioni odbor

Dunja Cvetić

Glavni organizator

Vesna Jovanović

Koordinator za odnose sa privredom

Kristina Jovanović

Koordinator za publikacije

Saša Burić

Koordinator za odnose sa javnošću

Aleksandar Bubalo

IT koordinator

Dunja Cvetić

Glavni organizator

Vesna Jovanović

Koordinator za odnose sa privredom

Kristina Jovanović

Koordinator za publikacije

Saša Burić

Koordinator za odnose sa javnošću

Aleksandar Bubalo

IT koordinator

Treneri