DSC_6261

 Aleksa Marinković

Glavni organizator

aleksa.marinkovic1@gmail.com

DSC_6283

Simona Šutić

Koordinator za odnose sa javnošću

simonasutic@gmail.com

DSC_6288

Nemanja Jovanović

Koordinator za odnose sa kompanijama

nemanja96.jovanovic@gmail.com

DSC_6273

Jovan Penezić

IT koordinator

jovan.penezic@gmail.com

DSC_6268

Nikola Petrović

Koordinator za logistiku

nkl.petrovic1995@gmail.com

DSC_6278

Jovana Vranić

Koordinator za promocije

vranuska95@gmail.com

DSC_6294

Ivana Damnjanović

Koordinator za publikacije

ivana96damnjanovic@gmail.com

 

 

Istek LK Beograd

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd

PIB: 102226724

Matični broj: 17329588

Žiro račun: 160-271635-68, Banca Intesa a.d, Beograd